Nie ma sporów co do tego, że cholesterol jest ważnym i niezbędnym w organizmie człowieka składnikiem. Jednocześnie jednak jego zbyt wysokie stężenie jest powodem wielu poważnych schorzeń, które co roku dotykają milionów Polaków.

Hipercholesterolemia to nazwa określająca podwyższone stężenie cholesterolu w osoczu krwi. Sama w sobie nie jest schorzeniem, jednak towarzyszy bardzo często innym chorobom, głównie w obrębie układu sercowo-naczyniowego. (więcej…)